1- به سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

-  غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌کند.

-   قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

-   چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

-   یکی از منابع تامین کننده آب بدن را بنویسید؟

-   یک نقش سدیم و یک نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

-  علت بیماریهای کواشیورکور، شب‌کوری، اسکوروی، کریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

- کمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

-  مصرف سیکلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

 

2ـ الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف کنید؟

 

3ـ هر یک از بیماریهای زیر به علت کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

 

الف) کواشیورکور        ب) گزروفتالمی          ج) اسکوروی        د)گواتر

 

4- دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان کنید؟

 

5- دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

6ـ نقش محافظت کننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

 

7- الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

 

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

 

8- کمبود هر یک از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می کند.

 

الف- آهن     ب‌ـ نیاسین          ج‌- کلسیم                  دـ ویتامین B1

 

9- آمیلوپلاست چیست؟

 

10- تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟ (دو مورد)

 

11- دو نقش هورمون تیروکسین در بدن انسان را بنویسید و کمبود این هورمون  در دوران کودکی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

 

12- کمبود و ازدیاد  چه نوع ترکیبات آلی  و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- کواشیورکور      ب‌- کم خونی       ت‌- بری بری       پ‌- سخت شدن کبد    

 ج‌-راشی‌تیسم     ح‌ - شب کوری

 

13 – دو نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

 

14- اسید آمینة اساسی چیست؟

 

15- منابع ویتامین D  را بنویسید؟

 

16- فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می کند؟

 

17- کمبود هر یک از مواد زیر چه بیماری  در بدن ایجاد می کند؟

 

الف- ویتامینB1         ب‌- پروتئین        ج‌- ید       دـ آهن

 

18- فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

 

19- نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

 

20- گزروفتالمی در اثر کمبود چه ویتامینی  به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

 

21- علت بیماریهای کواشیورکور، راشی‌تیسم، شب‌کوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

 

22- کلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟

کلسترول در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

 

23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی     ب‌ـ تیروکسین        ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

 

24- نقش هر یک از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر کدام ذکر دو مورد کافی است)

الف ‌ـ سدیم           ب‌- کلسیم        ج‌ـ ویتامینA          دـ ویتامین C

 

25- یک مثال برای غذاهایی که موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاکتوز        ب‌ـ کلسیم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئین مایع

 

26- علت بیماری پلاگر چیست؟

 

27- دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

 

28- جمله زیر را تفسیرکنید.

 

(مقدار پروتئینی که در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

 

29- اعمال  ویتامین A را در بدن بنویسید؟

 

30- منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

 

31- علت بیماری راشی‌تیسم و آسکوروی چیست؟

 

32- ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

 

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

 

34- محل تولید هورمون تیروکسین را نوشته، بیان کنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بکار رفته است؟

 

35- علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

 

36- افزایش کلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

 

37- در بدن انسان برای هر یک از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)کلسیم        ب‌)آهن      ج ‌) ویتامینA         د) ویتامینC

 

38- چرا مصرف روغنهای گیاهی بهتر از جانوری است؟

 

39- از افزودنیهای غذایی محافظت کننده‌ها چه نقشی دارند؟

 

40- از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

 

41- الف‌- قند موجود در شکر چه نام دارد.

 

ب‌- بیماری خشکی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

 

42- الیاف چیست و بیشتر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟

 

43- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

 

44- از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟

 

45- آیا کلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

 

46- چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

 

47- مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

 

الف‌- سیکلامات‌ها      ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

 

48- چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟