(اول دبیرستان دوره دوم متوسطه) وبلاگ کلاس دهم/پایه دهم/اول متوسطه /علوم پایه/دهم

۱۷ مطلب با موضوع «دروس» ثبت شده است

نمونه سوالات دین و زندگی دهم (بخش دوم) (مقطع دبیرستان)

50ـ قدرت تفکر و انتخاب هر،یک،چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند؟

51ـ بهترین نعمت بهشت چیست؟

52ـ چرا درجات بهشت متفاوت می باشد؟

53ـ مشخصات افراد با ایمان وصالح چیست؟

54ـ چه چیزی ثمره و میوه ی ایمان است؟

55ـ جایگاه علم و شناخت در ادمی در چیست؟


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوالات دین و زندگی دهم (بخش اول) (مقطع دبیرستان)

چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟

2 ـ انسان سعادت مند کیست؟

3 ـ چرا انسان ها هدف ها دل بستگی های مختلف دارند؟

              

 

4 ـ چراصفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

5 ـ معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 5 اجتماعی دهم (مقطع دبیرستان)

سوالات امتحانی درس اول

1- صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید:

عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ تعادل نظام اجتماعی است.

2- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذیل است؟

الف) نظام خانواده ب) نظام سیاسی    ج) نظام آموزشی   د) نظام اقتصادی

3- نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید.

4- وظیفهی نظام سیاسی چیست؟

5- جملهی زیر را کامل کنید:

وظیفهی نظام سیاسی ..................... نظام اجتماعی است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 4 اجتماعی دهم (مقطع دبیرستان)

سوالات امتحانی درس اول

1- انواع فعالیت اقتصادی را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.

2- قاعدهی مالکیت را تعریف کنید و بگویید چه تأثیری بر جامعه دارد.

3- کدام یک از موارد زیر فعالیت اقتصادی نیست؟

الف) فعالیت معلمان در کلاس           ب) تلاش دامداران در مراتع

ج) تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی   د) تلاش برای ایجاد تضاد در جامعه.

4- نظام اقتصادی راتعریف کنید.

5- هر کدام از فعالیتهای زیر مربوط به کدام نوع از فعالیت اقتصادی می باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی   4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها

2- فعالیت کارگران ومهندسان در کارخانه ها    5- پخش فرآورده های کارخانه ها

3-  فعالیت معلمان در کلاس درس      6- فعالیت مشاوره ای مؤسسات مختلف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 2 اجتماعی دهم (مقطع دبیرستان)

فصل دوم

سوالات امتحانی درس اول

1- دو نقش را نام ببرید و برای هر یک الگوی عمل ذکر کنید.

2- نقش چه مفهومی دارد؟ رابطهی آن را باهنجار بیان کنید.

3- نقش را تعریف کنید.

4- الگوهای عمل در هر گروه به چند دسته تقسیم میشوند؟

5- حقوق نقش را تعریف کنید و یک مثال بزنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 1 اجتماعی دهم (مقطع دبیرستان)

فصل اول

سوالات امتحانی درس اول

1-انواع شناخت جامعه را نام ببرید:

2- شناخت علمی را تعریف کنید با ذکر مثال.

3- کدام یک از موارد زیر نشان  دهنده ی «شناخت علمی» وکدام یک نشان دهنده ی «شناخت  حاصل از زندگی» است؟ الف) سوزاننده بودن آتش

ب) علل افزایش اعتیاد

ج) دلایل مهاجرت از روستا به شهر

4- شناختی که همه به سطحی از آن می رسند عبارتست از شناخت:

الف) غیرعلمی                  ب) علمی

ج) شناخت حاصل از زندگی            د) جوابهای الف و ج

5- دورهی نوجوانی را از نظر نیازهای اجتماعی با دورهی کودکی مقایسه کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 8 و 9 ریاضی دهم (مقطع دبیرستان)

دانلود سوالات فصل هشتم و نهم ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 7 ریاضی دهم (مقطع دبیرستان)

برای دانلود روی شکل کلیک کنید:

رمز فایل:DAHOOM.BLOG.IR


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 6 ریاضی دهم (مقطع دبیرستان)

برای دانلود نمونه وال روی تصویر زیر کلیک کنید:

رمز فایل:DAHOOM.BLOG.IR


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی

نمونه سوال فصل 2 ریاضی دهم (مقطع دبیرستان)

برای دانلود نمونه سوال روی لینک زیر کلیک کنید:

رمز فایل:DAHOOM.BLOG.IR

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد امین حکمی