زرافشان: «پایه دهم متوسطه» با محتوای جدید به مدارس وارد می‌شود. 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش از استقرار یک سیستم جدید آموزشی در آموزش‌وپرورش کشور خبر داد و گفت: «پایه دهم متوسطه» با محتوای جدید به مدارس وارد می‌شود. 
علی زرافشان اظهار داشت: این سیستم آموزشی به‌صورت 6 - 3 - 3 در آموزش‌ و پرورش کشور اجرا خواهد شد. وی با اشاره به زمان اجرای این سیستم آموزشی افزود: ساختار جدید 6-3-3 در نظام آموزشی کشور از سال تحصیلی جدید (94-95) اجرایی می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه اجرای صحیح این طرح مورد تأکید این وزارت است از آن به‌عنوان مهم‌ترین برنامه وزارت آموزش‌وپرورش در سال 1394 نام برد.

زرافشان بابیان اینکه استقرار ساختار 6 – 3 –3 در دوره اول و دورم متوسطه صورت خواهد گرفت تصریح کرد: اجرای این طرح به‌طور حتم پیامدهایی را ازنظر فضا، نیروی انسانی و تجهیزات برای وزارت آموزش‌وپرورش دارد.

زرافشان تصریح کرد: دانش‌آموزان به دنبال پایه‌های هفتم و هشتم، بر اساس برنامه‌های جدید تحصیل می‌کنند.

«پایه دهم متوسطه» با محتوای جدید به مدارس وارد می‌شود معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییرات ساختاری اجرای این طرح بر فعالیت دوره‌های متوسطه تحصیلی در وزارت آموزش‌و پرورش بیان کرد: در این تغییرات، در پایه نهم تحصیلی دوره جدیدی را خواهیم داشت و محتوای آموزشی نیز در این پایه جدید خواهد بود.

زرافشان تصریح کرد: دانش‌آموزان به دنبال پایه‌های هفتم و هشتم، بر اساس برنامه‌های جدید تحصیل می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه امسال و با اجرای این طرح، در دوره دوم متوسطه تحصیلی ورودی نخواهیم داشت خاطرنشان کرد: اما برای سال آینده، پایه دهم با ترکیب و محتوای جدید آغاز خواهد شد.